Fagmøte med tema traktor og lastsikring med Statens Vegvesen og Jogeir Agjeld, prosjektleiar maskinteknikk og presisjonslandbruk i NLR.

  • Skodje (kjem tilbake til stad) 19. oktober kl. 12.00 – 15.00

Tema:

  • Korleis førebygge ulukker med traktor
  • Lastsikring - praktiske tips om god og rett stropping
  • Test av stroppar – forskjell på ny og gamal?
  • Førarkortreglar
  • Riktig bruk av lys
  • Setebelte – til plage eller til å redde liv?
  • Vekt og dimensjonar. Kor tungt kan du lesse?
  • Kva kan du ha framme og bak på traktoren etter veg? Kor brei kan den vere?

Pris:

  • Medlem: Kr 300
  • Medlem med HMS-avtale: Kr 250
  • Andre: Kr 600
Rundballing