Avslutningsarrangement for prosjektet Trygg bonde

Vi ønsker herved å invitere til avslutningsarrangement for prosjektet «Trygg bonde». Dette finner sted på Lillehammer 28.11.23. Lokalitet kommer vi tilbake til. Vi har sendt denne invitasjonen til alle landbrukskontor, kommuner og faglag. Hvis du er deltaker i et nettverk er du velkommen til å melde deg på. Om det ikke er etablert et nettverk i din kommune ennå er du også velkommen til å delta. Om ditt nettverk har andre aktører som kunne hatt nytte og interesse av å være med, så inviter med disse også. Husk å melde på hvor mange som deltar.

Meld deg på innen 22.11.23 til linn.thorud@nlr.no