Vi ønsker velkommen til fagmøte med aktuelle tema.

Dato: Torsdag 30 nov 2023
Tid: kl 18.30 – 21.00
Frist for påmelding: Mandag 27.11
Sted: NLR sine lokaler på Hadeland.
Risenfallgutua 2, 2770 Jaren

Program:

  • Kl 18.30 – 19.00: Kaffe
  • Kl 19.00 – 19.05: Velkommen ved Ingeborg Ruud Olsen
  • Kl 19.05 – 19.35: NLR –Mia Høiseth: Eng- og beitevekster og mulighetene ved ulike dyrkningsforhold
  • Kl 19.35 – 20.05: Addcon – Torstein Lye: Hvordan sikre godt grovfôr, gjæringskvalitet og økonomi.
  • Kl 20.05 – 20.40: Kaffe og litt enkel servering
  • Kl 20.40 – 21.00: Strand Unikorn – fagrådgiver Ingeborg Ruud Olsen: Aktuelle problemstillinger etter årets grovfôrsesong

Gå til Strand sin nettside her