Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag tilbyr autorisasjonskurs for kjemiske bekjempelse av gnagere på egen gård. Kurset er en påbygning til autorisasjonskurset for plantevern og begge sertifikatene må være gyldige for å kunne kjøpe muse- og rottegift. Du blir kun godkjent for skadedyrbekjempelse på gårder som du eier eller leier.

Kurset har fokus på integrert skadedyrbekjempelse. Det betyr at gnagerproblematikk må forebygges og forsøkt løst med feller først. Gift er siste utvei.

På Teamskurs er det kun gjennomgang av teorien. Eksamen må tas på lokalt NLR-kontor dagen etter kurset.

Kursgjennomgang tar ca 5 timer.

I tillegg må det beregnes 1 time til eksamen.

Pris

Kr. 2.100,- for medlemmer i NLR

Kr. 3.100,- for andre

Alle priser eks. mva.