Generalløytnant Robert Mood kommer for å snakke om matsikkerhet.


Årets tema: Klima og bærekraft


Det blir parallelle fagseksjoner; sau, ammeku og mjølkeku.

Påmelding innen 12. november


Deltakeravgift kr 850,- inkl. lunsj.

Fellesprogram
Ammeku
Sau
Mjolkeku
Teaser Fjellandbrukskonferansen med bilde