Personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Les mer om gnagerkurs

Mus asmund
Personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler mot mus og rotter.