Kurset går over to dagar, 27.11.23 og 30.11.23, begge dagar frå kl. 09.30-16. Stad er kjellaren på Kyrkjetunet i Ølen, ved sida av Ølen Kyrkje.

Både dei som tar kurset for første gong og dei som fornyar kan følgja kurset, men for dei som tar fornying er det berre obligatorisk å møta siste dag (30.nov.)

Kurset inkluderer eksamen som avslutning siste dagen, og lønsj begge dagar.