Økologisk Innlandet PROGRAM OG INFO

Påmelding: Betal kr. 200 til Økologisk Innlandet vippsnummer 770363, eller
kontonummer 1822 07 99812. Husk å merke betalingen med navnet ditt

Program

10:45 Kaffe/te og kake

11:00 Velkommen v/Maria Bjune, styreleder i Økologisk Innlandet

11:15 Kan økologisk landbruk bidra til økt matberedskap v/Kjersti Hoff

12:00 Beredskapshagen - en plan-B for plen og staudebed v/Anders Nordrum

12:45 Økoregelverket skaper selvstendige bønder v/Else Skålvoll Thorenfeldt, DebioInfo

13:30 - 14:15 Pause med suppe

14:15 Næringsstoffer i lokale kretsløp gir økt matberedskap v/Petter Jenssen

15:00 Matproduksjon og sikkerhet – landbrukets viktige rolle v/Jorunn Stubsjøen, Statsforvalteren i Innlandet

15:30 Oppsummering og diskusjon

15:45 Slutt


Pameldign