Vi gjentar suksessen og arrangerer ny NLR-konferanse på Stjørdal. Sett av fredag 19. og lørdag 20. januar 2024 allerede nå.


Tema for konferansen er «Økt selvforsyningsgrad og beredskap».


På fredag blir det plenumforedrag hvor vi får besøk av spennende foredragsholdere som belyser temaet. I tillegg har vi dyktige fagfolk som vil fylle lørdagen med et fagorientert sesjonsprogram.

Fredag kveld samles vi til middag og sosialt samvær.


Audhild Slapgård, Anders Nordstad og Per Olaf Lundteigen er noen av de som kommer!

Kommer du?


Konferansen arrangeres på Quality Airport Hotel Værnes.

3 pa NLR konferanse

Program

Fredag 19. januar

Registrering og kaffe 09.00 - 10.00

 • Velkommen til landbrukskonferanse, Stig Runar Størdal, Regionleder NLR Midt
 • Ett nasjonalt NLR - Hva nå? Bjarne Holm, Direktør NLR SA
 • I LAG - Bygdevekst i Trønderske kommuner, Trine Hasvang Vaag, prosjektleder Snåsa kommune
 • Innovasjon Norge, en støttepartner for økt matsikkerhet og beredskap! Ailin Wigelius, avd.leder Innovasjon Norge

Lunsj 11.30 - 12.30

 • Trøndersk landbruk. Status nå og videre utvikling, Audhild Slapgård, Landbruksdirektør i Trøndelag
 • Vekstpotensiale i Grøntsektoren, Trøndelag og Nasjonalt, Aud Mari Folden, Nestleder i Gartnerhallen SA
 • Pause
 • Bærekraftig bonde, nytt prosjekt i SMN/NLR i 2024, Anja Gotvassli, Bransjeansvarlig Landbruk i SMN
 • Lokalbankenes rolle på utviklingen av landbruket i Trøndelag, Ragnar J. Ørdal, Aasen Sparebank

Pause 15.10 - 15.30

 • Selvforsyninga mellom ørene våre, Øystein Heggdal
 • Viktigheten av økt selvforsyningsgrad, Anders Nordstad
 • Pause
 • Viktigheten av landbrukets rolle i beredskapsplanen, Per Olaf Lundteigen
 • Oppsummering og debatt, Bjarne Holm

Lørdag 20. januar

Det går to parallelle sesjoner fra 08.30 - 11.30. Der blir det korte foredrag med lokale rådgivere.

 • Erfaringer med ulike sortsvalg i trøndersk klima, Harald M. Ferstad
 • Resultater etter tre år med jordarbeidingsforsøk, Truls O. T. Hansen
 • Erfaring med grupperådgiving i korn, Harald M. Ferstad
 • Hvordan utnytter vi ulike løsninger for presisjonslandbruk i kornproduksjon? Truls O. T. Hansen
 • Hvordan treffe med riktig høstetidspunkt, Ingrid Værdal
 • Alternative proteinkilder fra egen gård, Marit Isabel Arnstad
 • Effektive høstemetoder i framtidas klima, Martin Eriksen
 • Økonomiske vurderinger ved lagring av grovfôr; rundball, tårnsilo eller plansilo, Martin Eriksen

Pause 09.50 - 10.10

 • Tørker og lagringssiloer, Jan Arve Langørgen
 • HMS v/tørking av korn, Ellen Helstad
 • Økonomiske vurderinger på tørking, lagring og leveringstidspunkt, Bård Næss
 • Økologisk kornproduksjon, noe å lære for ikke-økologer? Anders O. Eggen
 • Vedlikeholdssåing av eng, Martin Eriksen
 • Hvordan lykkes med økologisk grasproduksjon, Elin Thorbjørnsen
 • Biogass i Trøndelag, bonden som energiprodusent, Jan Arve Langørgen
 • Gjødselgasser i landbruket, Ellen Helstad


Lunsj 11.30 - 12.30

 • Bærekraftig bonde, hva betyr det? Ellen Helstad
 • Gårdsøkonom, Nikolai Skreddernes
 • Regnskap møter økonomirådgiving, Inger Smågård

Pause 13.50 - 14.10

 • Smart Agri Park Kvithamar, Ellen Helstad, Jan Arve Langørgen Truls O. T. Hansen
 • Forsøk i Trøndelag, Maren Kjøren Leraand
 • Klimakalkulatorens virkelighet og jordbruksforhandlingene i 2024, Gunnar Alstad, Leder Miljø- og bærekraftsutvalget NB, styrem. Tr. B.lag,
 • Oppsummering og avslutning, Stig Runar Størdal

Påmelding til NLR-konferansen