Møtene er for deg som driver med mjølk- eller storfekjøttproduksjon.

Bakgrunn og målgruppe: små og mellomstore mjølk- og storfekjøttbesetninger som skal løse løsdriftkravet, men også andre med et ønske om videre utvikling av egen gård.

Programmet for møtene er:

  • Velkommen! Marie Skavnes/ Enhetsleder for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
  • Lønnsom utvikling av gården gjennom langsiktig planlegging og trinnvis bygging. Lars Erik Ruud/ Innlandsfjøs-prosjektet
  • Finansiering av fjøs ved Innovasjon Norge/ Tom-Arild Fredriksen
  • Enkel bevertning
  • Erfaring fra ombygging ved lokal mjølkeprodusent
  • Presentasjon av lokalt rådgivingstilbud: Tine, NLR og Nortura

Det blir satt av tid til å stille spørsmål til innlederne.

Gratis deltakelse – ingen påmelding

Velkommen!