Stort grovfôrmøte på Søgne vgs

10:00 Velkommen og funn i forsøk og erfaringer i rådgiving. Svein Lysestøl

10:20 Grovfôrkampanje – «Gjør gull av grovfôret ditt». Josefa A. Torp.

10:40 Tine – hvordan få mer melk utav fôrresursene? Eirik Brodshaug, Tine.

11:15 Pause

11:25 Tilpasninger til rimeligst mulig grovfôr med mye energi og protein, Jan Karstein Henriksen

12:00 Lunsj

12:30 Håvard Steinshavn – N-respons i eng - avling og fôrkvalitet

13:15 Håvard Steinshamn – Proteinverdien av surfôr - konservering og respons hos mjølkekyr

Servering: Lasagne, focaccia og salat