Velkommen til kontrolldag for brannslokkingsapparater!

I påmeldingen velger du om du vil komme mellom

08.00-11.30 eller 12.00-15.00

På kontrolldag kan du ta med deg brannslokkingsapparater til oppmøtested, og få de godkjent for ett nytt år. Du får med deg apparatene hjem umiddelbart etter kontroll/godkjenning.

Vi har godkjente kontrollører som sjekker dine brannslokkingsapparater.

Alle brannslokkere skal kontrolleres årlig av en kompetent person med grønt sertifikat. Kravet gjelder alle gårder/bedrifter jf. Forskrift om brannforebygging, gjengitt i KSL. Kontrollen utføres etter NS 3910 og 671-3.

Er produksjonsdatoen for apparatet mer en 10 år for pulver/Co2 og 5 år for skum/vann må apparatet ha service. De må altså da på service før de kan godkjennes.

Priser

Medlemspris, per slokkeapparat kr 100,- (ved kontroll av over 10 apparater, per stk kr 90,-)

Ikke medlemmer 200,- (Over 10 apparater, 180,- pr stk)

Du blir uansett fakturert for det antall apparater som settes frem til kontroll, uavhengig om de godkjennes eller ikke.

Brannslokker