Velkommen til Korn 2024

Korn 2024 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving

Programmet fokuserer på formidling av resultater fra ulike forskningsprosjekter og temaer omkring produksjon og anvendelse av norsk korn. Vi har foredragsholdere fra NIBIO, NLR, NMBU, Graminor og andre. Vi har også med to danske foredragsholdere.

Det blir pause mellom hver bolk med god mulighet til diskusjoner og nye og gamle bekjentskaper.
De økonomiske betingelsene er ikke helt klare, men prisen blir ikke høyere enn for Korn 2023.

Program Korn 2024, dag 1

 • 5. mars. Registrering fra 0930
 • 10.00 Åpningssesjon
  • Velkommen, Wendy Waalen, NIBIO
  • Kornproduksjonen - en joker for sjølforsyning og matsikkerhet, Anne Kjersti Bakken, NIBIO
  • Fra langtidsvarsel via sesongvarsler til klima de nærmeste 10 årene og 10-årene, Norce
  • Beredskapslagring korn, Anders Klaseie, Norges Bondelag
 • 11:40 Kornkvalitet
  • Kvalitetsutfordringer i produksjon av norsk mathvete, Anne Kjersti Uhlen, NMBU
  • Kvalitetsutfordringer i produksjon av norsk mathvete, Shiori Koga
  • Såkornkvalitet i 2023-avlinga, Eivind Meen, Kimen og Guro Brodal, NIBIO
 • 13:00 Lunsj
 • 14:00 Klimatilpassing
  • Foredling av nye vårhvetesorter med bedre aksgroingsresistens, Susanne Windju, Graminor
  • Sortsprøving i bygg og havre, Maria Thorkildsen, NIBIO
  • Rådgivingserfaringer i den vanskelige 2023-sesongen, Ingvild Evju, NLR
 • 15:00 Halm og jord
  • Utfordringer med planterester ved såing i upløyd jord, Lars Munkholm, Århus Universitet DK
  • Karbon Agro - tilleggseffekter på jordstruktur, avling, osv, Søren Ilsøe, bonde DK
  • Kostnader ved ulike jordarbeidingssystem, Hugh Riley, NIBIO
 • 16:30 Næringsstoffer og tiltak
  • Avrenning fra ulike dyrkingssystemer, Isabell Eischeid, NIBIO
  • Nye RMP-krav - utfordring for økologisk kornproduksjon, Knut Halvor Aschjem, bonde
  • Tiltak for bedre N-forvaltning i norsk jordbruk, Randi Berland Frøseth, NIBIO
 • 17.30 Program slutt
 • 19.30 Festmiddag

Program Korn 2024, dag 2

6. mars

 • 08:50 Velkommen
 • 09:00 Proteinvekster
  • Såtid for høstoljevekster - muligheter i ulike deler av Norge, Wendy Waalen, NIBIO
  • Åkerbønner og erter – dyrkingsteknikk, Anne Marthe Lundby, NIBIO
  • Soppbekjempelse i åkerbønner, Chloé Grieu og Heidi Udnes Åmot, NIBIO

 • 10:40 Plantehelse
  • Fusariumsituasjonen i 2023 og nye grenseverdier for mykotoksiner i matkorn, Ingerd Skow Hofgaard
  • Nytt DON-varsel – oppgradering av kart før 24, Anne Grete Roer Hjelkrem, NIBIO
  • Hveterust-prosjektet, oppsummering – resistens mot gul- brun- og svartrust, Morten Lillemo, NMBU
  • Mikrobiologi og kommersielle N-fikserende bakterier, Lars Bakken, NMBU

 • 11:30 Lunsj
 • 12:30 Agronomi
  • Sortsblandinger i bygg – aktuelt økologisk, Chloé Grieu, NIBIO
  • Hønsehirse - spredning i ettårige vekster, konsekvenser, John Ingar Øverland, NLR
  • Nytt gjødselregelverk – gjødselvare- og gjødselbrukforskrift,
 • 13:45 Presisjon
  • KORNMO - KI inn i korndyrkinga, for avlingsprognoser, Sveinung Slyngstad, NLR
  • Nye løsninger i VIPS - Gridbasert sjukdomsvarsel i kart, Berit Nordskog NIBIO
  • Testing av nøyaktighet i kalkspredevogner, Sigurd Enger/ Rolf Einar Kordal, NLR
 • 15.00 Avslutning/oppsummering, Wendy Waalen, NIBIO