Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis og være over 18 år. Dette gjelder også forhandlere av plantevernmidler. Autorisasjonen gjelder i 10 år fra bestått prøve. Ved fornyelse stilles det krav om obligatorisk repetisjonskurs. Bostedskommunen avgjør om du er berettiget et yrkesmessig behov.

NLR er en tilbyder for autorisasjonskurs. Vi arrangerer både repetisjonskurs og nybegynnerkurs. Teoridelen er felles.

De som tar nybegynnerkurset må i tillegg ha en obligatorisk praksisdag, og den dagen avsluttes med eksamen (kun kalkulator er tillatt hjelpemiddel).

Repetisjonskurset er en repetisjon av teorien, og avsluttes med en prøve hvor det er lov å bruke skriftlige ikke-nettbaserte hjelpemidler.

Påmelding 1 uke før kursstart.

Priser:

Nybegynnerkurs:
Kr 3.500,- for medlemmer i NLR
Kr 5.250,- for ikke-medlemmer i NLR

Repetisjonskurs:
Kr 2.300,- for medlemmer i NLR
Kr 3.450,- for ikke-medlemmer i NLR

Prisene inkluderer kursbok for nybegynnere. Skal du på repetisjonskurs, så ta gjerne med den gamle kursboka.