Eier og/eller leier man en landbrukseiendom kan man få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler. Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, veksthus anses å inngå her.


Forutsetningene for å få en slik autorisasjon er at man:

• Har gyldig plantevernmiddelautorisasjon.

• Har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen

• Det er også krav om at kursdeltaker eier, eller leier landbrukseiendom.Mer utfyllende informasjon om kursene kommer en uke før.

På grunn av administrasjon og bestilling av eksamensoppgaver stenger påmeldingen en uke før.


Pris: Medlem: kr. 2.300,- Ikke medlem: kr. 3.450,-