Norsk Landbruksrådgiving SA inviterer til sikkerhetskurs for ATV og Snøskuter.

Ekstern kursholder: Jordet ATV Support.

Kurset har hovedfokus på sikkerhet, miljø og ATV-ens og snøskuterens oppbygging.

Kurset vil gi dokumentert sikkerhetsopplæring i teori og praksis.

Pris: kr 2800 ,- eks. mva. 50% rabatt for skoleelever

ATV