Agenda våronnmøte Hadeland – NLR- kontoret på Jaren

Strand og NLR inviterer til våronnmøte på Hadeland. Tema blir tilpasninger til sesongen. Vi serverer kaffe og noe å biteti. Oppmøte på NLR- kontoret på Jaren.

1800: Velkommen

1830: Ingeborg Ruud Olsen, Strand – kraftfôrtilpasninger til beite og kommende grovforsesong.

1845: Mia Høiseth, NLR – overvintring og skader fra i fjor, resåing eller fornying

1915: Kaffepause med litt kaffemat

1945: Bjørn Molteberg, Strand – frøblandinger – hva sår vi i år

Spørsmål og oppsummering.

Påmelding med tanke på møtemat