Tema:

  • Såkornsituasjon: Låg spireprosent+smått korn
  • Gjødsling: delgjødsling ?
  • Kalking
  • Bestilling plantevernmiddel
  • Avdriftsreduksjon ved sprøyting
  • Avstand til vatn ved sprøyting
  • Markvandring i sesongen
  • Erfaringsutveksling

Servering

Vel møtt !