Kurset HMS i landbruket (tidligere Praktisk HMS-arbeid) tilfredsstiller de krav myndighetene har satt innen grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML). Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.
Kursets er oppbygd etter samme struktur som KSL.

Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske verktøy. Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk. Kurset har faglig bredde og fleksibilitet, du jobber konkret med bevisstgjøring og forståelse for HMS-arbeid på egen gård. HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.Omfang

Del 1. Veiledning - kurs med fokus på grunnleggende HMS, holdninger og motivasjon.

Del 2. E-læring - egenstudie på internett med elektronisk oppgave med avsluttende test.

Kurset er egnet for bønder og andre som jobber med praktisk landbruk.

Tema som behandles under den enkelte produksjon
• Ulykker
• Ergonomi
• Brann- og EL-sikkerhet
• Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
• Støy
• Psykisk helse
• Arbeidsgiveransvar
• Andre næringer
• Opplæring og beredskap
• Tiltak og rutiner

E-læring
Del 2. i kurset er et egenstudie med en elektronisk oppgave. Registrer tilgang til e-læring for nye brukere Innlogging for registrert bruker

Kurspris:
Kr. 2 050,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag med HMS avtale.
Kr. 2 550,- for medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag
Kr. 3 100,- for andre.
Deltager nr. 2 fra samme virksomhet kr. 2 000,-.

Alle priser eks. mva.

(Med forbehold om prisjustering, jmf nye NLR SA).