Tid: onsdag 24. april kl 19

Sted: Festiviteten p

Tema: Den nye gjødselbrukforskriften ved Tor Harald Staddeland og info om tilskudd til å ta vare på vipereir ved BirdLife Agder.

Alle hjertelig velkommen.

Arr. Lista Bondelag