Program

 • Redusert jordarbeiding
  Når passer det? Kva slags metode skal vi velge?
  Eik maskin, Felleskjøpet, Øye maskin, CF maskin og Aase landbruk stiller med utvalde maskiner frå sitt sortement. Landbruksteknikk stiller med Vredo såmaskin, og Såmaskiner.no stiller med eigenprodusert direktesåmaskin.
  NB: Ikkje alle firma stiller alle tre stader. Meir info kjem.
 • Klimavennleg køyring
  Lars Gunnar Flatvad er teknikkrådgivar hos NLR. Han fortel om maskinval og maskinbruk som er gunstig for klima, miljø og økonomi.
 • Biodrivstoff i landbruket
  Tungtransporten har stort fokus på overgang til biodrivstoff. Kva skjer i landbruket? Vår rådgivar Jon Geirmund Lied veit meir.

.

Servering og mogleg pløyekurs
Dersom stor nok interesse, kan Lars Gunnar ha pløyekurs etter markdagen. På grunn av dette, og på grunn av servering, ynskjer vi påmelding.

Påmeldingsfrist 23/5 kl. 10.30

Påmelding her