Torsdag 30. mai inviterar me til storstilt grasmarkdag og slåttedemo på Haugalandet. Liaheia i Skjold vert staden.

Dette året vil me retta fagleg fokus på fortørking – med demo av slåmaskinar og river frå dei ulike maskinforhandlarane på Haugalandet. Samt korte føredrag av NLR og Tine i felt, og demofelt stubbhøgd og demofelt tørkestrategi.

Grilling og drøs startar kl. 18.00

Fagleg innhald startar kl 19.00

Vel møtt!

Medlem 1
Gras slatt 1