Tema

  • Når skal vi ta 1.slåtten? Vi ser på utviklinga i enga og ser på resultater fra prognoseprøvene.
  • Gjenlegg – sprøyting av gjenlegg
  • Maskinteknikk – slåtteteknikk, fortørking og ensilering