Markdagen er åpen for alle jordbærprodusenter men de som er med på årets jordbærkurs er spesielt invitert.

Program:

  • Opplegg på gården, arbeid og omsetning/salg.
  • Felt med ulike sorter, tidligheter og årganger
  • Gjødsling og vanning
  • Integrert plantevern – aktuelle skadegjørere og tiltak mot ugras, sykdommer, skadedyr
  • Dyrkingstiltak, frostsikring og teknisk utstyr.
  • Andre aktuelle diskusjoner

Servering.

Alle vel møtt.

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving ved Randi, Karstein og Anne