Vurderingar rundt slåtten. Fôrkvalitet, hausteforhold og hausteteknikk

· Val av frøblandingar

· Ugras i eng og beite

Frå NLR deltek Magne Vingdal og Magnhild Strand.

Velkommen til fagprat og ein enkel kopp kaffi!

Skjermbilde 2024 06 14 153525