Tema: Forebyggende og mekanisk ugrasbekjempelse i grønnsaker

Program:

 • Enkel matservering på lagret
 • Forebyggende ugrasbekjempelse i grønnsaker.
  Hva bør/kan vi gjøre året før og året etter grønnsaker?
  Muligheter for mekansisk ugrasbekjempelse i grønnsaksåret.
  Thomas Holz, nasjonal fagressurs for økologisk grønnsaksdyrking i NLR innleder til diskusjon.
 • Ut i felt – demo: Bruk av børstemaskin i sådd kålrot.
 • Kort runde i felt med mye problemugras.
 • Ca. kl. 15: Slutt for i dag


Deltakeravgift: Kr 500,-.

Påmelding til Gunn Randi innen 20.6. på grunn av matservering. Send sms til: 95874243.

Arrangør: NLR

Markvandring 160524 Gunn Randi