Vêret avgjer kor mye vi er ute i åker og kor mye vi blir under tak.

Etter godt med nedbør er veksten på gang igjen. I mange byggåkrar er flaggbladet godt synleg, sjølv om høgda berre er 20 -25 cm. Det blir for tida målt N-opptak, med til dels ganske låge verdiar. Alt tilseier at det er mye ubrukt næring i jorda. På areal med redusert jordarbeiding og einsidig byggproduksjon er det funn av grå augeflekk. Kveiteaksprikken er også i gang i haustkveita.


Tema for kvelden:

  • Vekst og utvikling med N-opptak
  • Delgjødsling eller ikkje
  • Plantevern:
    - Vekstregulering
    - Sopp
    - Skadedyr

Enkel kaffiservering.


Vel møtt