Velkommen til markdag i økologisk korndyrking

Dyrkarar med interesse for økologisk kornproduksjon er velkomne til markdag.

Tid: 9. juli klokka 09:30-10:30.

Stad: Åslaug og Lars Kristian Grude, Jærvegen 329, Bryne.

Hans Gaffke, rådgivar i økologisk korn- og grønsaksproduksjon, blir med. Erfaringsutveksling om aktuelle tema.

Arrangør: Norsk landbruksrådgiving, med økonomisk støtte frå Landbruksdirektoratet.

Vel møtt!