Grasvettregel 1

Ha en oppdatert gjødslings- og kalingsplan! Er det behov for å kalke, spre kalk!

Les Grasvettregel 1

IMG 0308

Grasvettregel 2

Spre husdyrgjødsel og handelsgjødsel så tidlig som mulig! Gjødsle helst umiddelbart etter slått! Bruk kantsprederutstyr!

Les Grasvettregel 2

Korn og gjodsel Morten Livenenegen
Foto: Morten B. Livenengen

Grasvettregel 3

Tenk sikkerhet i alt du gjør! Ta deg tid til mat og hvile. Bruk setebelte!

Les Grasvettregel 3

3 A7 A9312

Grasvettregel 4

Juster lufttrykk både i traktor- og redskapshjul!

Les Grasvettregel 4

IMG 9790

Grasvettregel 5

Unngå unødig køyring. Køyr med korrekt avstand, og reduser køyringa på vendeteigane.

Les Grasvettregel 5

IMG 8275

Grasvettregel 6

Still inn redskapen riktig. Rett innstilte maskiner gir både betre avlingskvalitet og redusert dieselforbruk.

Les Grasvettregel 6

3 A7 A8520

Grasvettregel 7

Slå tidlig på dagen! Bruk venderive om du har! Bruk egnet ensileringsmiddel med rett dosering!

Les Grasvettregel 7

3 A7 A8714

Grasvettregel 8

Registrer avlinga di – minimum teig for teig!

Les Grasvettregel 8

3 A7 A0430

NLR Grasvettregel 9

God agronomi er grunnlaget for suksess: sørg for god drenering og driv aktiv ugraskamp. Ha en plan for fornying av enga og for valg av frøblanding.

Les mer om Grasvettregel 9

Ugras