Plantevernjournal tilpasset ny forskrift om plantevernmidler

22.05.2018 (Oppdatert: 25.05.2018) Kåre Oskar Larsen

NLR har laget en mal for en plantevernjournal som dekker kravene i forhold til Forskrift om plantevernmidler. Det er særlig kravene til integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning som er innskjerpet i forhold til tidligere krav.

Foto: Nils Bjugstad, NMBU


Plantevernjournalen som kan lastes opp herfra er den samme malen som har vært tilgjengelig de to foregående sesongene, men med rett årstall. Den har en forside der det skal krysses av en bekreftelse på at IPV prinsippene og kravene i forhold til vannforurensing er kjent.

 I selve plantevernjournalen er kolonnene merket med rødt obligatoriske, og kolonnene som er lysegrønne nyttige for å vurdere effekten av sprøytingen, men ikke nødvendige i forhold til minimumskravet for dokumentasjon. Kolonnene «Tiltak mot bekk» og «Begrunnelse» er nytt i forhold til den gamle forskriften. Det er satt inn noen eksempler på noteringer som en hjelp til hva som bør noteres.

Formen på «tabellen» er ikke avgjørende her, noen vil dokumentere elektronisk, noen for hånd på en utskrift. Begge deler er greit, forutsatt at de tilsvarende opplysningene er med ved en revisjon/kontroll.

Last opp en mal for plantevernjournal herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.