Oppdatert mal for plantevernjournal

07.04.2020 (Oppdatert: 02.06.2020) Kåre Oskar Larsen

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning.

Det har kommet nye krav til føring av vannjournal i forbindelse med innføring av mulighetene til avkorting av avstandskravene til vann ved bruk av avdriftsreduserende utstyr.

> Last ned oppdatert mal for plantevernjournal for 2020 (Excel)  

Mal for plantevernjournal for 2020 er en oppdatert versjon av den som har vært tilgjengelig de fire foregående sesongene.  Det har kommet nye krav til føring av vannjournal i forbindelse med innføring av mulighetene til avkorting av avstandskravene til vann ved bruk av avdriftsreduserende utstyr. 

En komplett plantevernjournal skal bestå av tre deler:

  • Integrert
  • Sprøytejournal
  • Vannjournal

I selve sprøytejournalen er kolonnene merket med oransje obligatoriske, og kolonnene som er lysegrønne nyttige for å vurdere effekten av sprøytingen, men ikke nødvendige i forhold til minimumskravet for dokumentasjon. Hvis sprøyting gjennomføres av flere personer bør det dokumenteres hvem som har sprøytet.

Tips for utfylling

Journalen må fylles ut slik at det den beskriver området/skifte og hva den aktuelle kulturen er sprøytet mot, når og med hva.

«Tiltak mot bekk/vann»

Det er innført nytt krav til føring av vannjournal.  Den må føres for hver sprøyting hvis man ikke har konkludert i sprøytejournalen med at sprøytingen har foregått mer enn 50 meter fra overflatevann.

Sprøyting med bomsprøyte og tåkesprøyte har forskjellige krav til vannjournal, det er derfor en egen mal for tåkesprøyte.  For bomsprøyter er det laget to versjoner.  Det er mange opplysninger som skal inn, en del om selve skiftet, opplysninger om middelet og opplysninger om hvordan sprøytearbeidet er utført.  Normalt vil opplysningene om skiftet være uforandret gjennom sesongen, kravene til ett middel vil også i hovedsak være like, men kan variere i forhold til kultur og dose. Noen har svært mange skifter, blandinger med flere preparat i samme sprøyting, mens andre har mange sprøytinger på samme skifte gjennom en sesong.  Den enkelte må velge den formen som er mest hensiktsmessig for seg, det er ingen krav til formatet, men opplysningene må være skrevet ned.

«Begrunnelse»

Det er oppgitt noen eksempler på noteringer som en hjelp til hva som bør noteres. Som et minimum bør dokumenteres angrepsgrad av skadegjører og eventuelt forebyggende tiltak som er gjennomført uten å ha tilstrekkelig effekt.

Formen på «tabellene» er ikke avgjørende her, noen vil dokumentere elektronisk, noen for hånd på en utskrift. Begge deler er greit, forutsatt at de tilsvarende opplysningene er med ved en revisjon/kontroll.

Hva skal en plantevernjournal inneholde?

Der er tre ulike bestemmelser i plantevernmiddelforskriften med krav til journalføring. Det er krav til å føre sprøytejournal, krav til journal for beskyttelse av vannmiljø og krav til journal for integrert plantevern. Disse tre journalene til sammen kalles plantevernjournal.

 

Journalføring er viktig for å kunne dokumentere hva du har sprøytet med og hvilke tiltak du har gjennomført. Journalene kan føres på pc/nettbrett, i noteringsbok eller tilsvarende.

 

> Les mer om krav til plantevernjournal hos Mattilsynet

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.