− Økologien i Danmark har ei flott fortid, og jeg forventer at den har ei enda større framtid, sa landbruks- og matminister Rasmus Prehn på Økologikongres 2021 i Vingsted, der 700 bønder, bedrifter, rådgivere og forskere var samlet, 25. - 26 november, for å dele kunnskap og visjoner for framtidig økologisk utvikling.

Prehn understreket at økologi er dypt forankret i regjeringens planer for en grønnere framtid.

– Framtida er et stort Ø-merke, og ambisjonen er ikke bare å doble den økologiske produksjonen, men også å doble eksporten av danske økologiske matvarer, sa statsråden.

Dobling av produksjon, forbruk og eksport

11,7 prosent av jordbruksarealet i Danmark er økologisk per i dag. Regjeringens ambisjon er å doble økologisk produksjon og forbruk innen 2030. Danmark vil i tillegg doble eksporten av økologiske varer. Verden trenger ei klar økologisk retning, ble det påpekt.

Danske myndigheter har blant annet bevilget 50 millioner kroner til forskning på økologisk landbruk i 2021. Det er også bevilget midler til nysatsingen Innovationscenter for Økologisk Landbrug som arrangerte kongressen sammen med Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening i samarbeid med ICROFS og Foreningen for biodynamisk landbruk.

EU har satt som mål å øke økologisk produksjon til 25 prosent innen 2030 i sin nye landbrukspolitikk «Farm to fork». I Norge har flere organisasjoner tatt til orde for å gjeninnføre et nasjonalt mål for økologisk produksjon. Med det ambisjonsnivået som EU og Danmark legger seg på, kommer diskusjonen i norsk landbruk om vi skal produsere økomaten vår selv i Norge, eller kjøpe den fra Danmark.

− Framtidas robuste landbruk er allsidig

På Økologikongres 2021 var det fokus på at økologisk landbruk er en robust og allsidig løsning som svarer på mange av utfordringene i landbruket.

− Framtidas robuste landbruk er et blandet landbruk med større grad av selvforsyning, produksjon av mat framfor fôr, og energiproduserende framfor energikrevende, sa professor Tommy Dalgaard ved Aarhus Universitet.

– Allsidighet - blandet landbruk - er veien til større robusthet. Ikke forstått slik at alle gårder skal være allsidige på samme måte, men allsidighet på 100 ulike måter, sa Dalgaard etter sin kollega, seniorforsker Marie Trydeman Knudsen som så på avtrykket av økologisk landbruk på klima, miljø, biologisk mangfold - og alle de andre områdene som er berørt av jordbruk. Hun forsker på livsløpsvurderinger og finner at et ensidig fokus på klima gir et misvisende bilde av hva økologi kan bidra med i samfunnet.

Okologikongress
De norske deltakerne på Økologikongres 2021 møtte den danske landbruks- og matministeren (fra venstre): Hanne Eliassen, NLR Østafjells, Kjersti Berge, NLR, Rasmus Prehn, landbruks- og matminister, Hans Erik Jørgensen, Landbrug & Fødevarer, Runa Gidske, Landbrukets Økoløft, Kari Marte Sjøvik, Norges Bondelag, Marte Guttulsrød, Landbrukets Økoløft, Morten Nymoen, økologisk.no/Norsk Mat, Stina Mehus, inspirasjonsbonde. Hege Sundet, NLR Østafjells, deltok også på kongressen. (Foto: John Berg Christensen)