Men det er ikke bare naturens luner vi må forholde oss til. Covid-19-pandemien har ført til stor usikkerhet for næringa på grunn av manglende arbeidskraft. En positiv effekt av pandemien er de digitale møteplassene som er skapt. Med et par tastetrykk har dyrkere fra hele landet kunnet delta på møter og fagsamlinger.

Skann fra 2021 05 21 01 08 42 PM
Mårten Wennerberg med felle for overvåking av skadedyr i solbær. (Foto: Sigrid Mogan)

Krevende plantevernsituasjon

Et annet viktig forhold er at sentrale plantevernmidler blir borte. I fjor var første år uten Reglone, i år har vi mistet Calypso. Plantevernmidler forsvinner uten at nye kommer til. Verktøykassa tømmes.

Innenfor frukt og bær er det innvilget ti dispensasjoner så langt i år, i grønnsaker en og i potet tre. Det sier noe om utfordringene innenfor frukt og bær.

Nye avanserte dyrkingssystemer krever gode avlinger av feilfri vare for å betale investeringene. Et uventet angrep av bladlus, trips, teger, larver eller annet kan koste dyrkerne dyrt.

Skann fra 2021 05 21 01 08 10 PM
Feromonfelle for overvåking av skadedyr i solbær. (Foto: Sigrid Mogan)

Deling av kunnskapsdeling

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) jobber kontinuerlig med kompetanseheving gjennom eksterne prosjekter, men også i interne grøntsatsings- og økoprosjekter.

Rådgiverne samarbeider godt om utvikling av faget og deling av kompetanse. Som et eksempel kan nevnes at hver torsdag morgen møtes bærrådgivere fra hele landet til digital erfaringsutveksling om substratdyrking.

Pandemien ser ut til å gå mot slutten. Vi kan håpe på normale forhold igjen og at sol og regn kommer i passe mengder i ukene framover. God sommer!

Skann fra 2021 06 14 01 56 56 PM
Om noen uker er morellene modne. (Foto: Sigrid Mogan)

Rådgiving i produksjon av frukt og bær