Brødrene Paul-Arne og Svein Gaupen driver melkeproduksjon i Harangsfjord i Bindal kommune, helt sør i Nordland fylke. De har 260.000 liter melkekvote, ny melkerobot, 200 dekar dyrka mark og knappe 100 dekar innmarksbeite.

Harangsfjord er kun knyttet til fastlandet med tre daglige hurtigbåtanløp. Ferje med mulighet for transport av tyngre kjøretøy har anløp en gang per måned ved behov. Den lille bygda har tolv fastboende, men mangedoblet folketall i sommermånedene.

IMG 8057
Brødrene har målrettet fokus på å utvikle gårdsbruket til en god og lønnsom arbeidsplass. Alternativet til gårdsdrifta ville vært pendling med båt til fastlandet eller fraflytting. (Foto: Ragnhild Borchsenius)

Gårdsdrifta er viktig for det lille lokalsamfunnet på Helgelandskysten både for bosetting, sysselsetting og for de daglige anløpene med hurtigbåt.

IMG 8041
De kjører melketanken på hurtigbåten hver 2. eller 3. dag, og får tanken i retur på kveld. (Foto: Ragnhild Borchsenius)

Velbegrunnede valg

Brødrene har målrettet fokus på å utvikle gårdsbruket til en god og lønnsom arbeidsplass. Alternativet til gårdsdrifta ville vært pendling med båt til fastlandet eller fraflytting.

Brødrene er opptatt av at det de gjør skal være velbegrunnet og gi god økonomi. Med en avdrått på 11 650 EKM, og ei eng som er over gjennomsnittet frodig, er det mye som tyder på at de har gjort viktige og riktige grep i drifta.

IMG 8043
Eng som er over gjennomsnittet frodig, tyder på at de har gjort viktige og riktige grep i drifta. (Foto: Ragnhild Borchsenius)

Rådgiver og sparringpartner

Knut Alsaker i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Nord Norge er rådgiver for brødrene Gaupen.

− Knut bryr seg ikke bare om gjødsling og frøblandinger. Han har også vært en god sparringspartner i byggeprosessen vi har vært igjennom de siste årene, sier Paul-Arne Gaupen. NLR-rådgiveren har bidratt med viktige innspill som har hjulpet bøndene i viktige beslutningsprosesser.

− Selv om det er vi selv som tar beslutningene, er gode diskusjoner med fagfolk viktig, slik at de rette beslutningene tas, sier Gaupen.

Knut alsaker
Knut

Fokus på jord og drenering

− Dreneringsplaner er også viktige ting vi har fått hjelp til som sikrer både tilskudd og riktig grøfting, sier Gaupen. Han påpeker at fokuset på jorda er ekstra viktig når det er en knapphetsfaktor som her på Gaupen.

IMG 8076
Naturskjønne omgivelser på Helgelandskysten. (Foto: Ragnhild Borchsenius)