Landbrukets organisasjoner gikk sist høst sammen om å utvikle et kurs for arbeidsgiverne i landbruket. Kurset har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Kurset er tilpasset både små og mellomstore bedrifter. Nå er det igjen mulig å få med seg kurset eller et av fordypningskursene. Meld deg på i dag!

Muligheter for å lære mer

Etter fjorårets arbeidsgiverkurs for landbruket, i regi av Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving (NLR), har arrangørorganisasjonene mottatt flere positive tilbakemeldinger og ønsker om nye kurs.

Etter å ha blitt tildelt støtte fra Landbruksdirektoratet til å videreutvikle tilbudet, har organisasjonene jobbet for å utvikle et nytt kurstilbud på etterspurte temaer.

Kursets mål er å tilby oppdatert kunnskap og nyttig veiledning for bonden i rollen som arbeidsgiver.

I vinter vil det bli gjennomført 4 ulike kurs (les mer om innholdet i det enkelte kurs under).

Kursene vil bli gjennomført som webinarer i desember 2021, januar og februar 2022, og man kan velge mellom 8 ulike kursdatoer. Det generelle kurset varer 4 timer, mens fordypningskursene er på 2 timer.

9.12. Arbeidsgiverkurs – generelt

11.1. Arbeidsgiverkurs – generelt

18.1. Fordypningskurs: Arbeidsavtalen

20.1. Fordypningskurs: Arbeidstid og normer i arbeidslivet

25.1. Fordypningskurs: Administrative forhold (skatt, OTP m.m.)

27.1 Fordypningskurs: Arbeidsavtalen

8.2. Fordypningskurs: Arbeidstid og normer i arbeidslivet

10.2. Fordypningskurs: Administrative forhold (skatt, OTP m.m.)

Påmelding

Merk at man må sende inn en påmelding per deltaker, også dersom flere personer fra samme virksomhet ønsker å delta.

Hvilke temaer vil kurset ta opp?

Kurset vil gi en god oversikt over rettsregler som gjelder i et arbeidsforhold, det vil si arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, med tips og råd til hvordan arbeidsgiveransvaret kan følges opp i praksis. Dette inkluderer blant annet gjennomgang av regelverk og praktiske eksempler knyttet til:

 • Arbeidsavtalen
 • Krav til innhold i avtalen, og forhold med særlig betydning ved sesongarbeid
 • Prøvetid og oppsigelse
 • Lønn og arbeidstid
 • Timeføring, gjennomsnittsberegning, overtid
 • Innkvartering
 • Boforhold, lønnstrekk, hygiene
 • Andre forhold
 • Skattemessige forhold, sykepenger, forsikringer, obligatorisk tjenestepensjon, dokumentasjon, HMS

Kursholdere:

 • Jan Bangen, advokat og fagsjef kurs, Norges Bondelag
 • Tove Ladstein, fagansvarlig arbeidsliv, Norsk Gartnerforbund
 • Bidragsytere fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten

Hva koster kurset?

Webinarene er gratis å delta på.

Hvem er kurset for?

Kurset er åpent og passer for alle primærprodusenter med arbeidsgiveransvar i jordbruket.


Har du spørsmål om kurset, kontakt Jan Otto Åsen i NLR, 48 03 71 61, jan.otto.aasen@nlr.no