Erik Fleischer mentor for Anne Kine Nordli Foto Morten Livenengen red
Erik Fleischer er i 2021 mentor for Anne Kine Nordli gjennom Mentorordninga i landbruket. De fokuserer på hvordan man kan etablere seg med nisjeproduksjon på storfe, med særlig vekt på gamle kuraser. (Foto: Morten Livenengen)

– Jeg har jo bare noen kosekyr, sier Anne Kine Nordli. Hun stryker ei av de grommeste over ryggen. I det leide fjøset i Maura på Romerike i Viken står tre kyr og ei kvige av rasen sidet trønder- og nordlandsfe.

– Planen er at jeg skal ta med dyra hjem til gården i Odal. Men akkurat nå passer det best å ha dem i nærheten av der jeg bor. Og tre skal etter hvert bli til flere. Kanskje mellom fem og ti, sier Anne Kine. Hun har bestilt kvigekalver som hun skal fôre fram til slakt, slik at hun utnytter kapasiteten i fjøset.

Nysgjerrig på nisje

Selv om hun beskriver dyra sine som kosekyr, er det absolutt en ambisjon om å skaffe inntekt fra dyreholdet. Derfor deltar hun i 2021 i Mentorordninga i landbruket. Her har hun fått verdifulle innspill fra en erfaren nisjeprodusent, Erik Fleischer. Han har lang erfaring med gamle storferaser. I løpet av sommeren 2021 hadde han over 1000 besøkende på setra, der han viser fram gamle setertradisjoner.

– Det handler om å utnytte mulighetene som de gamle kurasene gir, gjennom videreforedling av mjølk og kjøtt, samt salg av skinn. Det er ikke talla til slutt som må styre alt. Man må ha et genuint ønske om drive med gamle raser, sier Erik Fleischer.

– Jeg er en hjemmesysler og finner motivasjon i selvberging. I tillegg har jeg veldig lyst til å holde på med kyr og kanskje særlig mjølkekyr. På gården har jeg også ei seter som jeg kan videreutvikle og lage et opplegg rundt. Da er det godt å ha en mentor som peker på muligheter, sier Anne Kine.

Nyttige tips

Og peke gjør mentoren. Et av de tydeligste rådene han gir den unge storfebonden er å holde investeringsnivået nede.

– Det gjelder å bygge stein på stein. På den måten kan man rygge ut av prosjektet uten å tape for mye. I tillegg har Anne Kine mann og barn som hun også skal ha et liv sammen med. Derfor er mine tydeligste råd til Anne Kine å ikke arbeide seg i hjel, men heller skynde seg langsomt, sier Erik.

– Det er godt å ha en jeg kan ringe til. Han hjelper meg også med å bygge et nettverk innenfor hold av gamle storferaser, sier Anne Kine.

Mentoren på sin side synes det spennende å ha rollen.

– Det går an å drive annerledes. Det er viktig for meg å vise fram for Anne Kine. Også er det jo veldig moro at ungdommen er nysgjerrig på det vi har holdt på med i tretti år, sier Erik.