– Bærekraft dreier seg om å ta vare på nåtiden slik at vi er rustet for fremtiden. Det er en tankegang som sitter dypt hos bønder, sier landbruksansvarlig i Gjensidige, Anne Thorine Brotke, til Nationen. Hun er ansvarlig for Norges Bondelag og Gjensidige Bærekraftfond, og melder om stor interesse fra gårdbrukere, foreninger og ulike grupper over hele landet som nå søker støtte til å realisere ulike prosjekt som kan gjøre både landbruket og samfunnet rundt mer bærekraftig.

– Bærekraftsfondets formål er å støtte tiltak som bidrar til at landbruksnæringen innfrir sine klimaforpliktelser, bedrer dyrevelferden og reduserer risikoen for skader, sier Brotke til Nationen. Hun utdyper at det kan være individuelle tiltak på den enkelte bondes egen gård, eller kollektive tiltak som kommer flere bønder og landbruksnæringa til gode. Opptil ti millioner kroner kan bli delt ut til bærekraftige tiltak i løpet av året.

Skadeforbygging

– Å legge til rette for at skader ikke skjer, er noe av det mest bærekraftige vi kan støtte. Derfor er skadeforebygging helt sentralt i bærekraftsfondet. I tillegg er støtte til god dyrevelferd og klimatiltak viktige pilarer, sier Brotke. Hun opplyser at Bærekraftfondet har mottatt svært mange gode søknader, og valgt ut de prosjektene de har mest tro på skal utgjøre en forskjell.

– Det er tydelig at mange bønder er opptatte av å gjøre driften mer bærekraftig, og vi ser stor innovasjonsvilje, sier Brotke.

Nytteverdi

Utdeling av tilskudd administreres av Norges Bondelag. Organisasjonssjef Astrid Solberg i Bondelaget sier til Nationen at de er i startfasen for Bærekraftfondets arbeid, men ser allerede at flere av prosjektene som har fått støtte, gir god nytteverdi for både bonde, landbruk og storsamfunn.

– Støtten skal være det som gjør det mulig å få gjennomført prosjektet enten det er tiltak for å redusere klimagassutslipp, flomsikre elveleier, sikre beredskap for bonden og redusere risikoen for skader, sier Solberg til Nationen.

Bærekraftsfondet har både en kollektiv og en individuell ordning. Prosjektmidlene som deles ut i den kollektive ordningen, skal komme flere bønder, hele lokalsamfunnet eller landbruksnæringa til gode. De individuelle tiltakene deles ut fortløpende. Blant ideene og tiltakene som så langt har fått støtte gjennom Bærekraftfondet, er et prosjekt som tester ut nye dyrkingsmetoder som kan halvere grønnsakssvinn.

Godt mottatt

Vestland Bondelag er blant dem som har fått støtte fra bærekraftsfondet til et prosjekt knyttet til utfordringer med landbruksplast på avveie, der hele 15 lokale bondelag i regionen har deltatt.

– Det er perfekt og veldig positivt å opprette et eget fond som kan bidra til å realisere ulike bærekraftige ideer innen landbruket, sier rådgiver i Vestland Bondelag, Geir Totland, til Nationen. Han viser til at mange bønder og institusjoner rundt om i Norge har spennende og interessante ideer eller tiltak på gang.

− Det er fint at det nå gis støtte til utvikling av gode ideer som kan gjøre både landbruket og samfunnet mer bærekraftig, sier Totland til Nationen.

Les mer om Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond