European Grassland Federation (EGF) er en uavhengig ideell medlemsorganisasjon som knytter sammen alle foreninger, institusjoner og enkeltpersoner som er interessert i og jobber med problemstillinger knyttet til gras. Mer enn 30 europeiske land er med, og EGF bidrar til å fremme utveksling av kunnskap, reise nye forskingsspørsmål, og igangsetter forsking og forskningsprosjekter. NIBIO er Norges medlem.

Heder til de som har bidratt mye

EGF hedrer også enkeltpersoner som har bidratt spesielt mye for grasforskningen både i eget land og i en europeisk sammenheng. Æresbevisning kan også gis til forskere som har bidratt spesielt for organisasjonen. I dag er det bare to som har et æresmedlemskap i EGF. Derfor var det ekstra høytidelig når EGF i år utnevner tre nye kandidater som æresmedlem, og Lars Nesheim, tidligere ansatt i NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving, er en av disse. For å i det hele tatt få en æresbevisning må man ha vært over gjennomsnittet aktiv i sitt virke, og gitt et viktig og betydelig bidrag til EGF.

Lars Nesheim har hatt viktige lederfunksjoner i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Han har publisert utallige artikler i vitenskapelige og praksisorienterte tidsskrifter. Lars Nesheim deltok på sin første EGF-konferanse i 1984. Da var han grasforsker på Vågønes forskningsstasjon i Bodø. Siden ble han forsker på NIBIO Kvithamar, og kombinerte denne stillingen som fagkoordinator for grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving de siste årene før han gikk av med pensjon i 2018.

IMG 1088
Lars Nesheim mottok ærespris og stående applaus på EGFs konferanse. (Foto: Ragnhild Borchsenius)

I utmerkelsen lister EGF opp flere momenter:

  • Han har fungert som co-redaktør for «Journal of Grass and Forage Science» i 5 år
  • Medlem av EGF sitt vitenskapelige råd i 6 år
  • Han organiserte en studietur i anledning EGF-konferansen i 2000 i Danmark
  • Han var leder i arrangementskomiteen da EGF-møtet ble arrangert i Trondheim i 2016, og var også president i organisasjonen i perioden 2014 til 2016

Med stående applaus fra vel 350 deltakere mottok Lars Nesheim EGF sin ærespris da organisasjonen hadde sin konferanse i Caen, Frankrike 30. juni i år. Vi er stolte over at en norsk forsker har satt spor etter seg i en europeisk sammenheng.
Vi gratulerer Lars Nesheim med en velfortjent pris!

Visjon

Visjonen til EGF er å være en ledende forskings- og kunnskapsutvekslingsplattform i Europa som tar for seg alle aspekter knyttet til grovfôrproduksjon.

Nettverk for deling av forskningsresultater

EGF-nettverket er strukturert etter geografiske og klimatiske regioner, og muliggjør raske og effektiv utveksling av forskningsresultat.

Promoterer unge forskere

EGF promoterer unge forskere ved å belønne framragende arbeid, tilby spesifikke opplæringsprogrammer og bidra til gode møteplasser for unge lovende forskere.