Samtidig som landbruket skal bidra til store kutt av klimagasser er det en forutsetning i planen at matproduksjonen innenfor alle sektorer skal opprettholdes på dagens nivå. Noe som har blitt ytterligere aktualisert det siste året hvor krig og økte råvarepriser har plassert matsikkerhet enda høyere på dagsorden. Så for å produsere mer mat med lavere miljø- og klimabelastning er landbruket avhengig av ny kunnskap, nye driftsmåter og ny teknologi.

Dette er utgangspunktet for at Norsk Landbruksrådgiving og Animalia sammen arrangerer Landbrukets bærekraftskonferanse, 30. november. I tillegg til å presentere en rekke pågående forskningsprosjekter innenfor bærekraft, vil konferansen belyse problemstillinger knyttet til å redusere utslipp fra drøvtyggere, bruk av norske fôrressurser og se på hvordan vi kan øke produksjon av planter til mat.

− Bærekraft gjennomsyrer alt vi skal jobbe med framover. Landbrukets bærekraftskonferanse 2022 er en gylden mulighet for å få innsikt i forskning for mer bærekraftig matproduksjon, og delta i diskusjonen om veien videre, sier Bjarne Holm, direktør i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer og meld deg på Landbrukets bærekraftskonferanse 2022

Sted: Oslo Kongressenter

Deltakeravgift: kr 980,- inkludert lunsj. Betales ved påmelding.

Påmeldingsfrist 15. november