Trøsten for de som har slitt og sliter med uforutsigbare værutsikter, er at vi har opplevd vanskelige år før. De fleste husker med gru på tørkesommeren 2018. Det mirakuløse var at vi berget produksjonsvolumet og produktkvaliteten med veldig lav grovfôrandel og for mange store mengder halm. Vi hentet fram gammel kunnskap, kombinerte det med moderne kraftfôrteknologi og gode verktøy for optimering av fôring.

Den aller viktigste lærdommen etter 2018 sesongen var at det nesten alltid vil lønne seg å opprettholde produksjonsapparatet (dyra) og produksjonen. Det er det som gir inntekt både på kort sikt, men kanskje vel så viktig i årene som kommer. Selv om det kan svi godt å måtte kjøpe inn både ekstra grovfôr og mer og dyrere kraftfôr, vil alternativet som regel bli langt dårligere hvis man ender opp å slakte ned besetningen.

Husdyrproduksjon er en biologisk produksjon som er rask å bygge ned, men langt tregere å bygge opp igjen. Vi har gode verktøy i verktøykassen, ta dem i bruk!

Nok fôr?

Det er viktig å ta en grundig gjennomgang av fôrsituasjonen, og sjekke nå om det er nok fôr til kommende sesong. Mye gras står ute ennå, men er man avhengig av å kjøpe fôr er det viktig å få meldt om dette tidlig, og gjøre bindende avtaler hvis man for eksempel må kjøpe halm.

Signalene er klare, høye gjødselkostnader og vanskelige høsteforhold gjør nok at mange tenker mest på å dekke eget behov framfor å tenke salg.

Graset står ennå, hva gjør du?

Mye av arealene i de våte områdene har blitt utsatt for mer eller mindre alvorlige kjøreskader gjennom sommeren. Nå er det mange som kvier seg for å kjøre utpå for å ta en andre eller tredje slått. Skal man ødelegge enga ytterligere, eller bare la graset stå? Her er det viktig med en totalvurdering av arealet. Eng som må fornyes likevel er det greit å få høstet graset slik at du får gjenvekst og mulighet til brakking før fornying. Areal som ikke er så ødelagt, og det er håp om å slippe å snu kan en vente og håpe på lagelige forhold for høsting av gras.

Kjoreskader 2022 Jogeir Agjeld

En annen faktor er overvintringsproblematikk. Blir «lagelige forhold» under grasets innvintring i september kan man i tillegg risikere utgang på grunn av slått på et uheldig tidspunkt. Vedlikeholdssåing og reparasjonssåing er et alternativ. Forsøk har vist at tilslaget ved vedlikeholdssåing er størst i ung eng. Første- og andreårs eng har gitt best resultat.

Står det lang hå når høsten kommer er det heller ikke noe å stresse for. Erfaringsmessig klarer timotei dette godt, er det mye raigras kan det bli en større utfordring for overvintring. Muligheten for å reparasjons til våren er bedre enn å få kjøreskader på jorda nå i høst.

Dårlig kvalitet på grovfôret, er kraftfôr redningen?

Vi antar at en del grovfôr kan forventes å være både vått og av dårlig gjæringskvalitet. I tillegg har mye eng stått langt over tida med både lavt proteininnhold og dårlig fordøyelighet. Vi har meget gode produsenter av kraftfôr som kjenner utfordringen godt og som innenfor de rammene de har kan skreddersy kraftfôr som kompletterer det meste.

Likviditetsproblemer?

Prisene på innsatsfaktorene i landbruket er “all time high”, og en krevende sesong var det vi ønsket minst av alt nå. Kjenner du på bekymringer eller dårlig nattesøvn så er det viktig at du tar kontakt med en økonomirådgiver som kan se på tallene, og lage en plan for hvordan du kan løse en krevende situasjon på kort og lang sikt. En god sparringspartner kan være viktig for å se muligheter og løsninger. Økonomirådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving og TINE har lang og bred erfaring med å bistå bønder. Mange av rådgiverne er bønder selv, og vet også hvor viktig økonomistyring er fra egen drift. Gjennom lang erfaring med å lage driftsplaner for ulike produksjoner over hele landet har vi god innsikt i den økonomiske hverdagen i landbruket.

Smarte valg i krevende perioder

Det er alltid lurt å spørre seg til råds når det er mange valg og avgjørelser som skal tas. Både for å beregne fôrbehov, og vurdering av hva du gjør for å redde det du har, kan det være nyttig å ta kontakt med noen av våre rådgivere.

For noen er situasjonen krevende, ingen spørsmål er for små eller uvesentlige. Det er viktig å få både tall og tanker på bordet før du gjør viktige strategiske valg for din produksjon.

Fôrformidling

Felleskjøpet har grovfôrformidling på Min gård. Flere av de regionale NLR-enhetene har også fôrformidling på sine nettsider.