Med høge gjødselpriser gjelder å treffe med gjødseltype og gjødselmengde. Ingvild Evju, rådgiver i NLR Viken, og Bjørn Inge Rostad, rådgiver i NLR Øst, deler sine råd og anbefalinger for gjødsling til korn i sesongen 2023.

Du finner NLR på øret i alle vanlige podkastavspillere, eller du kan spille av episode 1 om gjødsling til korn i 2023 her: