– Slik det ser ut nå, ligger vi an til et normal plusspluss-år for vårkornet, sier Åsmund Langeland, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Han har vært ute hos mange gårdbrukere og vurdert situasjonen i kornåkrene.

Ta vare på potensialet

Foreløpig finner rådgiveren svært lite, eller ikke noen, tegn til at kornplantene er angrepet av sopp, men han er rask med å understreke at det ikke skal være noen sovepute.

– Med det gode utgangspunktet vi har nå, er det veldig viktig å ta vare på potensialet. Det gjør vi best gjennom å følge opp åkeren med de agronomiske tiltakene vi vurderer som best, sier Langeland.

Skjermbilde 2022 06 16 kl 14 11 45

– Ikke spar på gjødsla

Langeland vurderer det som agronomisk riktig ikke å spare på gjødsla til vårkornet nå.

– For mange er det litt i seneste laget for å gjødsle byggåkeren mer. Derimot har vi litt tid i vårhvete. Her gjelder det å tilpasse gjødslinga til hva man forventer at potensialet er, og se det i sammenheng med hva som er gitt tidligere i år, sier han.

– Det er ikke nå vi skal spare, supplerer Langeland.

Han påpeker at vekstregulering er et aktuelt tiltak i flere kornarter.

– Det er gode forhold for plantevekst. Det gjør behovet for vekstregulering større. Følg derfor med i egen åker og diskuter gjerne strategi med din NLR-rådgiver, råder Langeland.

Skjermbilde 2022 06 16 kl 14 14 51

Dyktighet i våronna gir bra vårkorn

Fra Indre Østfold kan Inga Holt, rådgivere i NLR Øst, fortelle at det er mye flott åker i området, og at potensialet er lovende.

– Det var veldig tørt i våronna, men jeg må berømme flinke bønder for å tenke på spireråme og gjøre nødvendige tiltak i våronna for å bevare mest mulig. Selv om det var noe dårlig og ujevn spiring noe steder, ser det nå veldig bra ut for vårkornet, sier Holt.

Skjermbilde 2022 06 16 kl 14 17 57

Hun forteller også at de som vært tilbakeholdne med gjødsling tidligere i sesongen, nå følger opp åkeren med gjødsling tilpasset det potensialet du har.

Derimot er det noe mer varierende potensial i høstkornet.

– Det var en del dårlig overvintring og tørre forhold i vår som har gitt tynnere åkere enn ønskelig. Mange harvet opp høstkornet og sådde vårkorn på nytt. Jo lenger nord man kommer i mitt område, desto dårligere ser høstkornåkrene ut, forteller Holt.

Tørkerammet høstkorn

På den andre siden av Oslofjorden, hos Silja Valand, rådgiver i NLR Viken, ser det også jevnt over bra ut så langt i sesongen.

– Den tørre våren har satt sine tydelige spor i høstkornet. Her er det flere områder hvor avlingspotensialet er relativt lavt, særlig gjelder dette der det er lette og tørkeutsatte jordarter, forteller hun.

Derimot ser det noe bedre ut for høstkornet der jorda er mer tørkesterk.

Skjermbilde 2022 06 16 kl 22 44 04

For vårkornet er stemningen hos Valand lik den vi finner hos de øvrige kornrådgiverne på Østlandet.

– Det ser veldig bra ut. En del vårkorn spira ujevnt på grunn av svært tørre forhold på våren. Imidlertid ser dette ut til å ha rettet seg, sier rådgiveren.

Vær oppmerksom på åkerbønnene

I et år med svært høge gjødselpriser, har mange valgt å så åkerbønner i Valands område. Selv om de aller fleste åkrene ser ut til å klare seg svært godt, ber Silja Valand dyrkerne være årvåkne.

– Vi observerer tildels store soppangrep i flere åkerbønneåkre. Derfor er det viktig å være ute og sjekke egen åker. Rådgiver i NLR er med og diskuterer aktuell strategi for din åker, sier Silja Valand.

Skjermbilde 2022 06 16 kl 22 51 40
Bønnebladflekk på åkerbønne. Flere soppsjukdommer er observert i NLR Vikens område denne sesongen. Følg med i egen åker, lyder rådet fra rådgiverne. Foto: Åsmund Langeland.