Det tørre været denne våren preger både korn- og grovfôrprodusenter. Rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving rapporterer om status for vekst og planteutvikling fra sitt geografiske område.

Ujevn oppspiring

Ei våronn med fine forhold for jordarbeiding har lagt et godt grunnlag for årets sesong.

– Når det tørre været vedvarer, har det gitt noe ujevn oppspiring av vårkornet. Nedbøren som kom i forrige uke var både ujevnt fordelt og svært variabel i mengde. Det monnet ikke all verden, men det er fortsatt råme i bakken, slik at vi berger oss, sier Åsmund Langeland, kornrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Skjermbilde 2022 05 18 kl 12 33 25

Derimot mener han det står verre til med høstkornet.

– Det er mye høstkorn som nå står og sturer, og her er det et stort behov for vanning eller nedbør av betydning, sier Langeland.

Foreløpig har han ikke sett mange vanningsvogner på høstkornarealer.

– Det er mange faktorer som spiller inn på avgjørelsen om man skal vanne eller ikke. Vi kan klart definere et behov for vann hos plantene, men faktorer som strømpris og lite vann tilgjengelig for vanning påvirker også, sier rådgiveren.

MG 1653
Det begynner å bli tørt. For høstkorn kan det være aktuelt å vanne, men forutsetningene for lønnsomhet vil være svært individuelle. Ta kontakt med din rådgiver for diskusjon. Foto: Morten Livenengen

Avlingspotensialet går ned

Langs Oslofjorden er også situasjonen for høstkornet kritisk.

– Avlingspotensialet for høstkorn går ned for hver dag som går uten at vi får nedbør av betydning, sier Ingvild Evju, kornrådgiver i NLR Viken.

Hun kan fortelle om en sesong med mye høstsådd korn og veldig god overvintring, men at det for mange tapes avling når regnet uteblir. Vanning er et aktuelt tiltak for de som har anlegg, men rådgiveren er forsiktig med å si hva som lønner seg.

– Økte kostnader på energi, samt den enkelte bondes prioriteringer på gården er med å påvirker hva som er lønnsomt og ikke. Dersom du dyrker gras til fôr, vil det være riktig å prioritere dette, sier Evju.

Skjermbilde 2022 05 18 kl 12 34 56

For vårkornet har det foreløpig gått bra. Kornplantene er små og vannforbruket har vært lite. Derimot er det en del som har slitt med ujevn oppspiring.

– Det gir utfordringer med at man får planter på veldig forskjellig utviklingsstadium innenfor samme skifte. Det medfører vanskeligheter med å treffe med planteverntiltak på rett tid, forklarer rådgiveren, og forteller videre at det ikke er uvanlig å ha alt fra uspira områder til kornplanter på firebladstadiet innenfor samme skiftet denne sesongen.

Den samme tonen finner vi hos korndyrkere på Sørlandet.

– Det går et værskille rundt Kristiansand. På vestsida har det kommet akkurat passe med nedbør, mens det øst for Kristiansand har regnet alt for lite. Her begynner kornet virkelig å slite, sier Sigbjørn Leidal, rådgiver i NLR Ager.

Han forteller også at det nå begynner å bli høg tid at det kommer nedbør av betydning for å berge potensialet i vårkornet.

– Det varme og tørre været gjør at planteveksten blir drevet alt for raskt fram. Nå trenger vi nedbør, sier Leidal.

Skjermbilde 2022 05 18 kl 12 32 05

Mekanisk ugraskamp

Med de tørre forholdene vi har nå, mener både Ingvild Evju og Åsmund Langeland at 2022-sesongen er året for mekanisk ugrasregulering.

– Det er veldig fine forhold for ugrasharving nå, og mange vil ha bedre effekt av ugrasharv enn kjemisk ugraskamp, sier Langeland.

– Det er mange i vårt område som enten har ugrasharvet selv eller leid inn noen til gjøre den jobben, supplerer Evju.

Skjermbilde 2022 05 13 kl 14 30 01
Tørr jord gjør det ideelt å ugrasharve kornåkeren. Foto: Kari Bysveen

Graset taper avling i sør

For kystnære strøk på Sør-Østlandet er det nå snakk om en avlingsreduksjon for førsteslåtten.

– Graset har kommet langt i utvikling og er nå i strekningsvekst, og det er helt klart gått utover avlingspotensialet at det har vært så tørt, sier Julie Wiik, grovfôrrådgiver i NLR Viken.

Hun forteller videre at parallellene til 2018-sesongen er klare.

– Dersom det ikke kommer nedbør av betydning nå, får vi en grovfôrkvalitet som ligner 2018- sesongen, med stor andel ufordøyelig fiber og lite avlingsmengde totalt sett for slåtten.

Skjermbilde 2022 05 18 kl 14 01 02

Det kalde været berger graset på Nord-Østlandet – så langt

– Den store planteveksten har foreløpig latt vente på seg. Den kjølige temperaturen vi har hatt, har berget oss fra de store konsekvensene fra det manglende nedbør, forklarer Oddbjørn Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet.

– Dersom vi hadde hatt en varm værtype i tillegg, ville vi sett langt mer stressa planter å se, supplerer han.

Førsteslåtten utgjør for mange en vesentlig andel av fôrgrunnlaget for vinteren. Rådgiveren vil foreløpig ikke melde om noen krise for denne.

– Dersom vi nå får god temperatur og greit med nedbør, vil de aller fleste høste en god førsteslått. Det har vært veldig god overvintring på de aller fleste stedene denne vinteren, så potensialet er absolutt til stede, sier han.

Skjermbilde 2022 05 18 kl 12 34 07
3 A7 A1506
For grovfôrprodusenter på Sør-Østlandet vil førsteslåtten de fleste steder være redusert i avling på grunn av tørt vær. Det kalde været har så langt berget grovfôr lenger nord på Østlandet, men behovet for nedbør av betydning begynner nå bli svært stort. Illustrasjonsfoto fra 2018: Morten Livenengen