Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund er enige om å etablere en permanent ordning for HMS-tjenester i reindriften. Vedtaket bygger på erfaringer fra det treårige prøveprosjektet som Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har gjennomført.

I 2019 ble det satt av ble det satt av penger til et treårig prosjekt for å utvikle og etablere tjenester innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) i reindriften. I årets forhandlinger ble partene enige om å gjøre ordningen permanent.

Fokus på velferd

– Regjeringen sender med dette et tydelig signal om at vi ønsker gode velferdsordninger og økt oppmerksomhet om helse-, miljø og sikkerhet for utøverne i reindriftsnæringen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Arbeidet i reindriften er fysisk hardt og utøves året rundt under til dels ekstreme værforhold. Det er et yrke som er utsatt for skader og ulykker. NLR har fått oppdraget med å levere HMS-tjenester for reindriften. De skal gi råd, utarbeide kurs- og veiledningsmateriell, holde kurs og veiledningsmøter, og tilby bedriftshelsetjeneste for næringen ved behov.


Godt mottatt

– Dette er jeg virkelig stolt av. Rådgiverne Anna Kristine Sokki Bongo og Johan Martin Stenfjell har stått på og gjort en kjempejobb. Nå venter spennende tider både for oss som jobber med det og ikke minst for en næring som har tatt imot HMS-satsingen med åpne armer, sier Halle Arne som er fagkoordinator HMS i NLR.

Halle arnes
Halle Arnes (Foto: Christian Lund)
Anna Kristine Sokki Bongo og Johan Martin Stenfjell Foto Siri Josefine Mo
HMS-rådgiverne Anna Kristine Sokki Bongo og Johan Martin Stenfjell i NLR har de siste årene utviklet og lansert et HMS-tilbud for reindrift. Tilbudet blir nå varig. (Foto: Siri Josefine Mo)