Det sier Odd Ingebret Paulsen, grovfôrrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Han har solid landbrukserfaring og en bachelor i agronomi. Til daglig har han kontorplass på Særheim på Jæren, men aller helst vil han være ute i felt og bistå dyktige bønder med gode og faglig baserte råd.

Nøytral samarbeidspartner

– Jeg er ingen selger, og mine råd er ikke farget av et samtidig ønske om å selge inn et annet produkt. På den måten er jeg en nøytral samarbeidspartner for bonden, noe jeg tror er veldig viktig. Bonden kan være trygg på at rådene som gis er objektive og faglig begrunnet, forklarer Odd Ingebret.

Han er også opptatt av at NLR ikke er et kontrollorgan, og at rådgiveren alltid har bondens beste i fokus.

– Jeg er på bondens lag. Min jobb er å bidra til løsninger og ivareta bondens interesser, så får andre ta seg av kontrollfunksjonen. Bonden skal ikke ha noen betenkeligheter med å komme med alle opplysningene som skal til for å belyse en sak, og så få hjelp til å finne den beste løsningen ut fra situasjonen. Det er jo det vi er her for, understreker Odd Ingebret.

"Jeg er ingen selger, og mine råd er ikke farget av et samtidig ønske om å selge inn et annet produkt."

Odd Ingebret Paulsen, grovfôrrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving

Fagkunnskap og kompetanse

Som rådgiver i NLR er han en del av et stort fagmiljø med kunnskapsrike kollegaer både lokalt og nasjonalt.

– Vi bistår hverandre når det trengs, deltar på felles fagsamlinger og har mye nytte av hverandres fagekspertise. Står vi overfor en lokal utfordring vi ikke kan løse der og da, finnes det som regel en rådgiver et annet sted i Norge som har vært borti noe tilsvarende. Det at rådgivere fra flere fagområder jobber tett sammen, er også en styrke. Bondens hverdag er variert og påvirkes av mange faktorer. Når vi jobber tverrfaglig er vi bedre rustet til å forstå. Det gir meg en trygghet på at vi kan finne gode løsninger på det meste, sier Odd Ingebret med et smil.

Dialogen med bonden opplever han som både konstruktiv og lærerik. De beste løsningene finner de sammen.

– Det finnes så mange dyktige og kunnskapsrike bønder som er godt oppdatert på det som skjer. Jeg liker at de utfordrer oss til å holde oss oppdatert og tenke nytt. Jeg lærer mye av dialogen med bøndene, og den kunnskapen tar jeg med meg videre til neste problemstilling, sier rådgiveren.

TA707145
Rådgiverne i NLR tar gjerne en gjennomgang av enga di for å hjelpe til med vurderingen av videre tiltak. Det kan spare deg for både penger og unødvendig arbeid. Foto: Tun Byrå

Ny teknologi gir bedre rådgiving

Landbruket tar stadig mer teknologi i bruk. Det gir nye muligheter til å samle data og dokumentasjon, og gjør rådgiverne bedre rustet til å gi kvalifiserte råd. Selv mener Odd Ingebret at teknologien har potensial til å revolusjonere grasproduksjonen slik vi kjenner den i dag.

– Med mer detaljerte opplysninger kan vi belyse den variasjonen vi vet finnes, og skiftene kan drives mer optimalt enn tidligere. Avlingsregistreringer, GPS-festede jordprøver og registreringer fra presisjonsverktøy gir rådgiverne et bedre grunnlag for å gi gode råd. Selv om kostbare verktøy foreløpig ikke er allemannseie, ønsker jeg teknologien velkommen, sier Odd Ingebret. Han er glad for at rådgiverne i NLR kurses i bruk av ny teknologi, slik at de kan hjelpe bonden til å ta det i bruk.

TA707026
– Moderne teknologi gir oss stadig mer detaljert informasjon om hver enkelt gård. Med det kan vi gi enda bedre råd til bonden, sier Odd Ingebret Paulsen. Foto: Tun Byrå

Lokale forsøk

En viktig del av rådgiverjobben er å tilegne seg ny kunnskap gjennom forskning og praktiske forsøk. Ettersom Norge er et langstrakt land med svært varierende forhold, er det viktig at forsøkene utføres lokalt, både på forsøksgårder og ute hos bønder.

– Det som fungerer på Jæren fungerer ikke nødvendigvis i Finnmark, så ved hjelp av lokale forsøk kan ny kunnskap testes ut i praksis. NLR har lokale rådgivere som gjennom mange år har drevet rådgiving og hatt lokale forsøk i sine områder. Vi har på en måte gjort mange av feilene, slik at bonden slipper å gjøre dem selv. Som medlem i NLR får du tilgang til forsøksresultatene, og rådgiverne kan hjelpe deg å utnytte den nye kunnskapen i egen drift, forklarer Odd Ingebret.

Vi gjør bonden bedre

Både ressursene på gården og bondens kunnskap og interesser varierer. Ingen gårdsbruk er like, og det finnes derfor sjelden ett svar og et standard råd som gjelder alle.

– Det må jeg som rådgiver ta hensyn til, og det gjør min hverdag både spennende og interessant. Det gjelder å finne den løsningen som er den beste til det bruket og den situasjonen vi står overfor. På den måten kan jeg bidra til å gjøre bonden bedre og forhåpentligvis bidra til en mer lønnsom drift, avslutter Odd Ingebret.

TA706806
Med grovfôrrådgiving fra NLR får du hjelp til å produsere det beste grovfôret. Foto: Tun Byrå