Etter en tørr sommer fram til midten av juli, opplever mange grovfôrprodusenter en vesentlig avlingssvikt. For mange vil det være aktuelt å kjøpe inn enten rundballer av grassurfôr eller halm.

Vi oppfordrer til å inngå gode avtaler ved slik handel – til det beste for begge parter.

Rådgiver bistår

Dersom du trenger hjelp til å ta ut grovfôrprøver, beregne grovfôrlager og behov for innkjøp, ta kontakt med rådgiver.

Finn din grovfôrrådgiver