Hovedpunkter:

  • Dose i erter til fôr er 400 ml/daa (360-formulering)
  • Dose i raps og rybs til fôr er 300 ml/daa (360-formulering)
  • Én behandling
  • Behandlingsfrist 10 dager
  • Felt som sprøytes som følge av denne nødsituasjonen kan ikke sprøytes på nytt senere i kalenderåret 2023.

Dette er samme godkjenning som i Danmark.

Er det spørsmål, ta kontakt med Anne G. Kraggerud i NLR.

Tilleggsetikett dispensasjon glyfosat i erter til for 2023
Tilleggsetikett dispensasjon glyfosat raps og rybs til for 2023