– Vi har mye å tilby når det gjelder frukt og bær i Norge. Vi har gode vekstvilkår som skaper velsmakende frukt og bær. Det å styrke miljøet rundt dyrking nasjonalt vil være til nytte for alle. Derfor vil et solid fagskoletilbud for frukt og bær være et steg i positiv retning, sier Anne Kari Heen som er fagkoordinator frukt og bær i Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

Fagskoletilbudet er for nye og eksisterende frukt- og bærprodusenter, elever fra videregående skole, lærere og ansatte i ledende stillinger, samt ansatte i kjeder, butikker, kategoriansvarlige og grossister.

Anne Kari Heen 2023 03 20 144111 mmbn

Landsdekkende samarbeid

Fagskolen frukt og bær er et landsdekkende tilbud, bygd på samarbeid. Fagskolen Innlandet er formell tilbyder, i samarbeid med Fagskulen Vestland og Nome videregående skole.

Fagskolen frukt og bær foregår som deltidsstudium over to år. Undervisningen skjer både digitalt, i form av fysiske samlinger og egenarbeid. På samlingene kommer studentene sammen i naturskjønne omgivelser på Hjeltnes i Hardanger og Søve i Telemark.

Fagskolen frukt og bær skal være relevant for den enkelte student. Den er derfor bygget opp av moduler. Studentene kan selv velge relevante moduler. Hver bestått modul gir studiepoeng og dokumenteres gjennom karakterutskrift fra Fagskolen Innlandet.

Frukt og bær i en bærekraftig framtid

«Hvert enkelt land bør bruke egne naturressurser til å produsere mest mulig mat til egen befolkning.» – FN

FNs bærekraftsmål er en viktig del av regjeringens visjon om en grønnere fremtid. Målene inkluderer å bevare biologisk mangfold, redusere miljøpåvirkningen og sikre en bærekraftig økonomisk utvikling. Regjeringen har som mål å øke produksjonen av norsk mat og fremme kortreist og bærekraftig landbruk.

Bærekraft vil være viktig i utdanningen i alt fra sortsvalg, effektiv ressursbruk og dyrkingsteknikk, til optimalisering av produksjonen.

– Med Fagskolen frukt og bær ønsker vi å styrke norsk produksjon av frukt og bær, og bidra til en bærekraftig næring som er konkurransedyktig på alle plan, uttaler kontaktperson for studiet, Marit Ruud Skolseg fra Fagskolen Innlandet.

Fagskolen frukt og bær

En fagskole for framtidig norsk matproduksjon