Harald starter i den nye jobben 1. september. Han skal arbeide 50 prosent i NLR og 50 prosent i NIBIO slik Einar har gjort. Harald er godt kjent i NLR og kornbransjen etter 31 års fartstid.

Harald er sivilagronom i plantefag fra NLH i 1992. Han var ringleder og daglig leder i Fosenringen i Trøndelag fra 1992 til 1998, før han vendte hjem til Hedmarken og ble ringleder i Hedmark Forsøksring og senere rådgiver i Hedmark Landbruksrådgiving og NLR Innlandet. Harald var også daglig leder i Hedmark Landbruksrådgiving fra 2005 til sammenslåingen til NLR Innlandet i 2016.

Han bor i Veldre i Ringsaker kommune, er gift og har tre voksne døtre. På fritida er Harald ofte å treffe på ski eller sykkel.

Kontaktinformasjon >

Harald solberg innlandet

Fagkoordinatorer i NLR

NLR har ti nasjonale fagkoordinatorer innenfor fagområdene: