Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR SA) ble stiftet i august 2023 og skal være operativ fra 1. januar 2024. NLR SA er organisert som et samvirke og har fokus på medlemsdemokrati og eierstyring. Derfor inviterer vi nå deg som er NLR-medlem til å foreslå din kandidat til valg av årsmøteutsendinger fra din region til det første årsmøtet i NLR SA, 9. april 2024. De som blir valgt som årsmøteutsendinger vil også utgjøre et regionutvalg. Regionutvalget er nivået mellom medlemmene i en region og årsmøtet i NLR SA. Instruks for regionutvalg finner du her.

Valget gjennomføres i tråd med Instruks for valg av årsmøteutsendinger og regionutvalg i Norsk Landbruksrådgiving SA, og går gjennom tre faser, med foreløpig tidsplan som følger:

  1. Nominasjon, 16. - 31. oktober: NLR-medlemmer inviteres til å komme med forslag til kandidat i et elektronisk skjema, med begrunnelser. Forslagene går til de seks regionale valgkomiteene som bruker dem i sitt arbeid med å lage sine innstillinger. Valgkomiteene sjekker at den foreslåtte er valgbar, egnet, og ønsker å stille til valg. Valgkomiteene gir sine innstillinger innen 6. desember.
  2. Benkeforslag, 11. desember - 10. januar: Etter at valgkomiteenes innstillinger er presentert, inviteres medlemmene til å komme med konkrete benkeforslag til kandidater, som en utfordring til valgkomiteenes innstillinger.
  3. Valg, 22. januar - 1. februar: Valg av årsmøteutsendinger fra seks regionale kretser gjennomføres elektronisk. Resultatene kunngjøres så snart alt er telt opp.

Foreslå kandidat

Elektroniske valg på regionale årsmøteutsendinger 2024

Valget gjennomføres i seks regionale kretser i Norsk Landbruksrådgiving SA:

  • Nord – tidligere NLR Nord-Norge. Finnmark, Troms og Nordland.
  • Midt – tidligere NLR Trøndelag og NLR Nordvest. Trøndelag og Møre & Romsdal, unntatt kommunene Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Ørsta, Sula, Giske og Volda. Gamle Skodje og Ørskog kommuner i Ålesund kommune hører til i region Midt.
  • Vest – tidligere NLR Vest. Vestland, unntatt kommunene Sveio og Etne, men med kommunene Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Ørsta, Sula, Giske og Volda i Møre og Romsdal. Gamle Skodje og Ørskog kommuner i Ålesund kommune hører til i region Midt.
  • Sør – tidligere NLR Rogaland og NLR Agder. Agder, Rogaland, og kommunene Sveio og Etne.
  • Østlandet – tidligere NLR Østafjells, NLR Viken og NLR Øst. Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, Oslo, og kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Åsnes og Våler.
  • Innlandet – tidligere NLR Innlandet. Innlandet, unntatt kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Åsnes og Våler

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving SA >

Instruks for valg av årsmøteutsendinger og regionutvalg i Norsk Landbruksrådgiving SA >

Instruks regionutvalg, Norsk Landbruksrådgiving SA >