MIMIRO utvikler digitale løsninger for en mer effektiv og bærekraftig matproduksjon. MIMIRO hjelper over 7000 gårdsbruk med å følge opp og forbedre deres husdyr- og planteproduksjoner med innsikt og beslutningsstøtte gjennom Eana-produktene og Ku- og Geitekontrollene. Dette består av skifteverktøy innenfor korn- og grovfôrproduksjon, og produksjons- og besetningsstyringsverktøy innenfor melk- og kjøttproduksjon.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) innhenter, utvikler, samordner og formidler kunnskap til 24.000 medlemmer over hele landet. 370 rådgivere bruker, og bistår bonden med, en rekke digitale verktøy.

– Norsk landbruk trenger å samle sin innsats på digitale verktøy. NLR ønsker å jobbe for dette og har tro på MIMIROs satsning, sier Bjarne Holm, direktør i NLR SA.

– I alt vi gjør står bonden i fokus. Og bonden verdsetter gode råd. Sammen med NLRs erfarne rådgivere skal vi hjelpe bonden med digitale løsninger som gjør hverdagen til norske bønder litt lettere, sier Christian Schøyen, daglig leder i MIMIRO.

Samarbeidet er allerede i gang

MIMIRO vil tilrettelegge for at NLR-rådgivere, etter samtykke fra bonden, får tilgang til relevante data og innsikt gjennom Eana-produktene for å gi bedre rådgiving til den enkelte bonde. NLR vil bidra med fagekspertise i videre utvikling av Eana-produktene.

Gjennom prosjektet «Økt norsk selvforsyning gjennom bærekraftig grovfôrproduksjon og optimal fôring», hvor NLR er en av partene i satsningen, leverer MIMIRO data fra skifter og fjøs visualisert i et dashbord for rådgiverne i prosjektet. Ved å vise informasjon, tids- og kostnadseffektivt, med utgangspunkt i god agronomi, åpnes muligheten for bedre rådgiving og økt verdi for bonden.

– Vi ser frem til å sammen levere mer verdi til bonden og næringen, som er målet med en strategisk samarbeidsavtale, fremhever Bjarne Holm og Christian Schøyen.

Bakgrunn

MIMIRO ble etablert i 2018 av TINE SA og Felleskjøpet Agri SA. Gjensidige SA kom inn som eier i 2020. MIMIRO leverer digitale verktøy til over 7000 gårdsbruk gjennom blant annet produktene Eana og Ku- og Geitekontrollene. De digitale produktene for bønder har enkle grensesnitt, sikrer effektiv datadeling og gir større innsikt som hjelper dem til kontinuerlig å forbedre produksjonene. MIMIRO har også etablert en dataplattform for å muliggjøre enkel deling og gjenbruk av høykvalitetsdata i landbruksindustrien.

Norsk Landbruksrådgiving SA ble etablert i 2023. De dekker store deler av landet og har til sammen ca. 24.000 medlemmer og ca. 370 ansatte. Deres tjenester innen rådgiving er i hovedsak innenfor agronomi, landbruksbygg, maskinteknikk, presisjonslandbruk, hydroteknikk, veksthus, HMS, næringsutvikling, økonomi, økologisk landbruk, klima og miljø.

Kontakter

Bjarne Holm, direktør i Norsk Landbruksrådgiving SA, 92 23 71 55, bjarne.holm@nlr.no

Christian Schøyen, daglig leder i MIMIRO AS, 48 16 89 89, christian.schoyen@mimiro.no